Rada Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej jest organem, który reprezentuje głos rządów krajów UE. Jej członkami są ministrowie ze wszystkich krajów UE, odpowiedni dla omawianego obszaru polityki. Zadaniem Rady jest przyjmowanie unijnych aktów prawnych i koordynacja polityki UE, co wymaga na co dzień wytężonej pracy wielu urzędników. Oprócz spotkań na szczeblu ministerialnym, w Radzie odbywa się zatem szereg posiedzeń grup roboczych, które gromadzą specjalistów w danych dziedzinach, wspólnie pracujących nad wypracowaniem aktów prawnych zgodnych z interesami poszczególnych państw członkowskich. Podczas spotkań zazwyczaj dyskutuje się nad poszczególnymi projektami aktów prawnych oraz poprawkami.

Miałam przyjemność pracować w Radzie na tego rodzaju spotkaniach wielokrotnie, między innymi na spotkaniu Horyzontalnej Grupy Roboczej ds. Narkotyków.

Potrzebujesz tłumacza?