tłumaczenia ustne

Konsekutywne

Tłumacz zabiera głos wymiennie z prelegentem – tłumaczy po kilku zdaniach lub kilku minutach wypowiedzi. Nie trzeba wykorzystywać żadnego specjalnego sprzętu (oprócz mikrofonu).

Osobiście oferuję tłumaczenia w języku polskim, angielskimfrancuskim, gwarantując pełen profesjonalizm poświadczony latami doświadczenia i akredytacją unijną. Współpracuję z niezawodnymi tłumaczami innych języków.

Skontaktuj się ze mną w sprawie darmowej konsultacji lub wyceny.

Sprawdza się:

  • tam, gdzie jest dużo interakcji między uczestnikami spotkania: negocjacje biznesowe, rozmowy, szkolenia, wizyty, warsztaty,
  • na scenie – podczas gali, uroczystości inauguracyjnych itp.

Zalety:

  • pozwala na dynamiczne interakcje

Więcej o tłumaczeniu konsekutywnym

To obok symultanicznego kolejny rodzaj tłumaczenia, które uznaje się za typowe dla konferencji, choć sprawdza się też w innych sytuacjach. Wymaga także specjalnego treningu – ja doskonaliłam tę sztukę przez dwa lata na UAM, a od 2014 roku sama nauczam tłumaczenia konsekutywnego i notacji jako trener. Tłumacz konsekutywny posługuje się specjalnym systemem notacji, dzięki któremu jest w stanie zanotować i odtworzyć z pamięci nawet kilkuminutowe przemówienia. Dodatkowo jest przeszkolony w występowaniu publicznym i umie opanować tremę, co okazuje się szczególnie przydatne podczas wystąpień na scenie.

Tłumaczenie konsekutywne sprawdza się także przy mniej wystawnych okazjach, bez błysku reflektorów, np. podczas szkolenia, różnych rozmów i prezentacji. Bywa, że tłumacz nie potrzebuje nawet notesu, bo pamięta wypowiedź – wtedy wykonuje tłumaczenie bliższe dialogowemu (czyli zdanie za zdanie). Jakkolwiek by się to nie nazywało, korzyścią dla klienta jest umożliwienie dynamicznej interakcji – tłumaczy się po zdaniu lub kilku, aby nie trzeba było czekać na wymianę między uczestnikami spotkania. Trzeba jednak pamiętać, że tłumaczenie konsekutywne wydłuża czas spotkania – trzeba też przeznaczyć czas dla tłumacza. Jeżeli organizatorom zależy na tym, by powiedzieć jak najwięcej podczas jednego spotkania, lepiej rozważyć tłumaczenie szeptane lub symultaniczne. Tłumaczenie konsekutywne można też połączyć z szeptanym, jeżeli tłumaczenia potrzebuje tylko jedna lub dwie osoby.

Tłumaczenie konsekutywne w żargonie branżowym to “konsek”. Na moje pierwsze zlecenie konsekutywne pojechałam wraz z kolegą i Trybunałem Obrachunkowym na ogólnopolski tour audytowy po oczyszczalniach ścieków – na własne oczy widziałam, jak działa m.in. oczyszczalnia ścieków “Czajka” w Warszawie. Był to bardzo smakowity kąsek.